Atenció al públic

08:00 - 19:00

Carretera Castellar, 398

08227 Terrassa

93 786 01 46

joaquimavedruna@jvedrunaterrassa.cat

Educació infantil

ELS MÉS MENUTS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Formem persones

Aquesta etapa té com a finalitat formar persones autònomes que siguin capaces de poder avançar a soles i en companyia. Fomentem la creativitat per tal de que desenvolupin totes les seves capacitats, i tot ho fem basat en els hàbits personals. Eduquem els petits i petites en la sociabilitat i el respecte envers els altres i el seu entorn.

En aquesta etapa s’atenen especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Pla d’Acció tutorial.

Acompanyament individual respectant els ritmes i potenciant les capacitats de cadascú.

Adaptació de P3: atenció del nou alumnat fins arribar a dinàmiques més sistemàtiques.

Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP): logopèdia, detecció i seguiment d’alumnes amb dificultats i d’alumnes d’altes capacitats.

Eix dels aprenentatges: projectes intesdisciplinars, centre d’interès, ús de tècniques innovadores de creativitat, racons d’aprenentatge.

Observació, manipulació i descoberta. Sortides basades en l’aprenentatge significatiu i activitats basades en l’observació directa.

Adquisició de les habilitats necessàries per als posteriors aprenentatges.

Expressió i representació de les diverses manifestacions: llenguatge verbal, llenguatge matemàtic, llenguatge plàstic i llenguatge musical.

Anglès des de P3.

Robòtica educativa a partir de P3.

El treball de l’hort escolar.

Ambients d’aprenentatge: amb distribucions multinivell ( p3-p4-p5).

Foment de les activitats psicomotrius relacionades a la millora de les diferents habilitats.

Incorporem les noves tecnologies (pissarres digitals, tauletes, robòtica…) integrant com abans millor en l’entorn en què han de créixer, la societat de la informació i el coneixement.

Respecte per les tradicions més arrelades a la nostra cultura : Celebració de la Castanyada i Tots Sants,La Festa Major (a partir del centre d’interès del nom de les classes referits a elements de la festa Major), Nadal, Carnestoltes i la Vella Quaresma, i Sant Jordi ( Jocs Florals).

Celebraciò de Santa Joaquima, la nostra fundadora.

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

Aprendre a pensar i comunicar.

Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.

Aprendre a conviure i habitar el món.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website