Atenció al públic

08:00 - 19:00

Carretera Castellar, 398

08227 Terrassa

93 786 01 46

joaquimavedruna@jvedrunaterrassa.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Una educació integral

L’educació de la etapa secundària al nostre centre es caracteritza per un especial tracte individual i humà dels nostres alumnes, amb l’objectiu central de portar a terme una educació integral, basada en la formació en valors dels nostres joves.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assolirà com a conseqüència del treball en distintes matèries.

Assolim aquest repte, vertebrant la nostre educació en pilars fonamentals:

La mediació i el coaching educacional:

L’ atenció personalitzada dels nostres alumnes a mida que passen per la nostra etapa: diagnòsi, acompanyament, propostes de resolució de les seves dificultats d’aprenentatge, etc.

Paper dialogant en les relacions de col.laboració educacional tutor/alumne/familia.

Desenvolupament de les competències i habilitats d’autonomia personal i iniciativa individual amb l’objectiu d’ajudar-los a assolir l’excel·lència acadèmica i una correcta orientació professional post obligatòria.

L’interès pel desenvolupament global dels continguts sobre Art, tenint molt en compte l’itineràri Artístic a 4t d’ESO, i la participació en activitats de caràcter artístic i cultural de la ciutat.

Innovació pedagògica continua:

S’implementen en l’educació dels alumnes de secundària metodologies actuals com el desenvolupament del treball en equip mitjançant tècniques de treball cooperatiu, estratègies de la resolució de problemes, activitats basades en els conceptes metodològics de les intel·ligències múltiples, educació emocional.

Metodologia “Lego Education”.

Ús de l’entorn “Google Apps for Education” mitjançant el treball pedagògic amb Cromebooks i entorns virtuals d’aprenentatge.

Escola multilingüe:

L’ensenyament-aprenentatge de les àrees té un caràcter actiu, crític, centrat en el desenvolupament de les 4 habilitats de la competència lingüística:

Projecte Hàbit Lector, que comporta un nivell alt de la comprensió lectora, la lectura crítica, l’ expressió oral, l’expressió escrita, etc.

Domini del català, castellà, anglès i francès (com a segona llengua estrangera).

Educació en valors i acció social:

Desenvolupar la competència social de l’alumnat de l’escola a través d’accions i iniciatives d’àmbit social i ciutadà per tal d’afavorir la creació de ciutadans compromesos amb el seu entorn més proper.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website