Atenció al públic

08:00 - 19:00

Carretera Castellar, 398

08227 Terrassa

93 786 01 46

joaquimavedruna@jvedrunaterrassa.cat

Joaquima Vedruna

BENVINGUTS A JOAQUIMA VEDRUNA

L’Escola Joaquima Vedruna Terrassa és un centre educatiu nascut de la necessitat de les germanes carmelites de
desenvolupar la tasca educativa que li mancava al barri el 1956.

Els nostres valors

Un equip de professionals preparats, professors i col·laboradors, que

es comprometen a oferir una educació coherent i de qualitat.

El suport i estímul dels pares d’alumnes, compromesos en l’acció

educativa pròpia del centre.

El nostre alumnat és bàsicament del barri en les etapes d’educació infantil, primària i ESO.

Formem part del Programa d’Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya i participem en el XEST (Xarxes d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa).

MIRA QUÈ DIUEN DE LA NOSTRA ESCOLA

UNA ESCOLA DE QUALITAT

A l'escola hem tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment.

Estem contents i satisfets de la feina feta a la qual hem arribat amb molt d’esforç i pels quals hem aconseguits els resultats que ens anem proposant.
Fa uns anys, vàrem veure clar que necessitàvem un sistema de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que des del curs 2007-08 estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte Qualitat, que ens ha permès obtenir la Certificació ISO 9001/2008 des de l’any 2012.

Amb la nostra política de qualitat:

Garantim que som capaços d’identificar les necessitats dels nostres alumnes i famílies.
Oferir el servei adequat que cobreixi aquestes necessitats.
Apliquem la millora continuada i la innovació en el nostre servei educatiu.
Impliquem el Claustre de professors i les persones del centre i garantim que tenen la formació i les capacitats necessàries per oferir un servei educatiu de qualitat.
Impliquem individualment i col·lectiva, els alumnes i les famílies en la gestió del centre.
Tendim a definir i obtenir els recursos que es considerin necessaris per oferir el servei educatiu de qualitat.
Complim amb els requisits legals que ens afectin.

Estem convençuts que el PROJECTE QUALITAT ens aporta:

Claredat en el sistema de funcionament
Pautes objectives d’anàlisi i millora
Optimització de recursos
Satisfacció de les persones implicades
Millora de la imatge externa
Augment dels nivells dels resultats
L’Equip Directiu hi està totalment implicat. Tots els seus membres formen part de la Comissió de Qualitat i un d’ells assumeix la responsabilitat de la Coordinació de la Qualitat.
Totes les persones centre, des del Claustre de Professors fins al Consell Escolar , passant pel Personal d’Administració i Serveis i l’Associació de Mares i Pares, estan assabentades i comparteixen les línies generals del Projecte.

ELS NOSTRES SERVEIS

menjador escolar amb cuina propia

El servei de menjador amb cuina pròpia en el centre i amb una empresa externa que garanteix la qualitat del servei.

auxiliar de conversa en llengua anglesa

L’auxiliar de conversa facilita a l’alumne un contacte directe, natural i continu amb els idiomes.

coaching educatiu

L’objectiu de les classes de coaching educatiu és col·laborar en la creació de la personalitat dels nostres alumnes.

assessorament psicopedagògic

Un equip de professionals de la psicologia i pedagogia orienten als alumnes i les famílies que precisen aquest servei.

salut i escola

Per tal de millorar la salut dels adolescents la Generalitat i els serveis d’infermeria dels CAP, ofereix un servei per als joves dels centres educatius de cada zona sanitària.

servei d'acollida

Servei destinat a les famílies que els hi suposa un trasbals horari deixar o recollir els fills/es a l’escola.

UNA ESCOLA VERDA

“L’educació ambiental és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats prenen consciència del seu medi i aprenen els coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i, també, la determinació que els capaciten per actuar, individualment i col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs.”

Congrés Internacional d’Educació i Formació sobre Medi Ambient, 1987

Formem part del Programa d’Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya i participem en el XEST (Xarxes d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa).

Oferim l’ Educació Ambiental com un procés permanent i participatiu d’aprenentatge dels alumnes.

Incentivem valors i accions per promoure societats més justes i ecològicament equilibrades.

Tota la comunitat educativa —alumnat, personal docent i no docent, famílies— així com les empreses externes involucrades al nostre centre, estem implicats en aquest projecte.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.

EQUIP DIRECTIU

null

FERRAN CASTRO

Direcció General
null

Pilar Coma

Adjunta de direcció
null

Yolanda de la Rosa

Direcció pedagògica Infantil
null

MONTSE SARRAU

Direcció pedagògica Primària
null

Empar Miralles

Direcció pedagògica ESO i CF

L'HISTÒRIA DE LA NOSTRA ESCOLA

CreaEscola Quality Certificate for Education Website