Atenció al públic

08:00 - 19:00

Carretera Castellar, 398

08227 Terrassa

93 786 01 46

joaquimavedruna@jvedrunaterrassa.cat

Salut i escola

SALUT I ESCOLA

Amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents la Generalitat de Catalunya, mitjançant professionals d’infermeria dels CAP, ofereix un servei dirigit als joves dels centres educatius de cada zona sanitària.

Des d’aquest servei s’ofereix consulta oberta, individualitzada i confidencial; promoció de la salut, amb tallers i altres activitats que es desenvolupen amb tot el grup a classe.

El servei pretén convertir l’infermer amb un referent per als joves i per al propi centre educatiu. Apropar els serveis de salut als joves, propiciar un ambient de confiança i de respecte cap a ells, informar-los de posibles conductes de risc, afavorir la detecció precoç de practiques de risc, orientar-los cap a la seva propia solución, etc. Són les eines amb les que comptem en aquesta atenció.

A l’escola Joaquima de Vedruna aquest servei d’atenció als joves es porta a terme tots els dilluns de 11 a 13 h. des de fa 9 anys. L’infermer referent és el Pere Morales. En alguns casos, si es valora la necessitat que el noi o la noia els caldria rebre una atenció més especialitzada, s’intenta agilitzar i coordinar aquesta derivació.

El programa té una Comissió Operativa formada per Inspecció d’Ensenyament, Ajuntament de Terrassa, EAIA, Direcció del Centre i l’infermer de Salut i Escola on es planifica el curs al seu inici i s’avalua al final.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website