Atenció al públic

08:00 - 19:00

Carretera Castellar, 398

08227 Terrassa

93 786 01 46

joaquimavedruna@jvedrunaterrassa.cat

Educació secundària

DOBLE TITULACIÓ BATXILLERAT - AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

(A partir de 2n d’ESO)

Què és el Batxillerat Dual?

El Batxillerat dual és una activitat organitzada per l’entitat ACADEMICA CORPORATION, amb més 140 high schools als EUA, especialment a les zones de Florida, Texas, Utah, Georgia o California, entre d’altres.

El programa Diploma Dual ofereix l’oportunitat, als alumnes del Joaquima Vedruna, d’obtenir dues titulacions simultàniament:

 • El Batxillerat del país d’origen de l’alumne de forma presencial.
 • El Batxillerat nord-americà, High School Diploma, via online.

Els alumnes del Diploma Dual reben la mateixa titulació que els alumnes nord-americans d’Academica en acabar la High School, titulació que està reconeguda en tots els estats i a les seves universitats.

El Diploma Dual es pot iniciar a 2n d’ESO (programa de 4 anys), 3r d’ESO (programa de 3 o 4 anys) o 4t d’ESO (programa de 3 anys). L’avantatge de començar el més aviat possible és que l’alumne només haurà de cursar 1 o 2 assignatures per curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el Batxillerat.

 • Els professors americans proposen unes tasques online  a l’estudiant a entregar en una setmana.
 • El tutor de l’escola Joaquima Vedruna recolzarà, ajudarà i orientarà als alumnes en les tasques a entregar. Cada setmana hi haurà la possibilitat d’aquesta tutorització  a l’escola.
 • L’avaluació serà continuada ( tant a nivell escrit com oral) al llarg de cada semestre, tot i així existirà una preavaluació que rebrà alumne i pares.
 • L’alumne té contacte constant amb els seus professors americans.
 • Els pares reben informació de l’evolució del seu fill i poden contactar amb els professors americans quan ho desitgin.
 • Inscripcions fins el 31 de maig
 • Mitjans de setembre :
  • Presentació tutor de l’escola Joaquima Vedruna
  • Prova d’accés online a l’escola,en coordinació amb Academica.
 • Finals de setembre:
  • Comunicació dels alumnes admesos.
  • Entrega d’usuaris i contrasenyes
 • Començament d’octubre:
  • Comunicació entre l’alumne i els professors americans.
  • Comença el curs.

El Diploma Dual està integrat per un total de 6 crèdits dels quals, 4 són obligatoris i dos optatius.

Assignatures obligatòries:

 • English: 2 crèdits*
 • U.S History: 1 crèdit
 • U.S Goverment+Economics: 1 crèdit
 • * L’alumne haurà de superar obligatòriament dos
 • nivells d’anglès, independentment del seu nivell
 • inicial: English I-II, English II-III, English III-IV,
 • English IV-V

Algunes assignatures electives:

 • Life Management Skills: 1 crèdit*
 • College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit
 • Criminology: 1 crèdit
 • Psychology: 1 crèdit
 • Digital Photography: 1 crèdit
 • Concepts of Engineering
 • & Technology: 1 crèdit
 • English: 1 crèdit

* Assignatura electiva obligatòria

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES ESPECIALS PER ESCOLA VEDRUNA
Alumnes del Programa 2 anys 3 anys 4 anys
Taxes de matriculació i taxes tecnològiques anuals 275,00 € 275,00 € 275,00 €
Import anual segons els anys de programa 1.769,00 €    1.260,00 € 1.005,00 €
TOTAL ANUAL ALUMNE 2.044,00 € 1.535,00 € 1.280,00 €

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website