Salut i escola

SALUT  I  ESCOLA

Amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents la Generalitat de Catalunya, mitjançant professionals d’infermeria dels CAP, ofereix  un servei dirigit als joves dels centres educatius de cada zona sanitària.

Des d’aquest servei s’ofereix :

    Consulta oberta, individualitzada i confidencial

    Promoció de la salut, amb tallers i altres activitats

que es desenvolupen amb tot el grup clase.

El servei pretén convertir l’infermer amb un referent per als joves i per al propi centre educatiu. Apropar els serveis de salut als joves, propiciar un ambient de confiança i de respecte cap a ells, informar-los de posibles conductes de risc, afavorir la detecció precoç de practiques de risc, orientar-los cap a la seva propia solución, etc. Són les eines amb les que comptem en aquesta atenció.

A l’escola Joaquima de Vedruna aquest servei d’atenció als joves es porta a terme  tots els dilluns de 11 a 13 h. des de fa 9 anys. L’infermer referent és el Pere Morales. En alguns casos, si es valora la necessitat que el noi o la noia els caldria rebre una atenció més especialitzada, s’intenta  agilitzar i cooridnar aquesta derivació.

El programa té una Comissió Operativa formada per Inspecció d’Ensenyament, Ajuntament de Terrassa, EAIA, Direcció del Centre i l’infermer de Salut i Escola on es planifica el curs al seu inici i s’avalua al final.


 També et pot interessar...

Moviment Olímpic Solidari

Aquí podeu accedir al Sites a on trobareu les diferents activitats relacionades amb el MOS:   SITES MOS JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA   ...

llegir més »

Vedruna English Summer Camp 2017

Ja està oberta la inscripció al Vedruna English Summer Camp 2017, unes colònies estivals en Anglès destinades a alumnes de 3r i 4t de Primària per ...

llegir més »

Demana entrevista personal

Sol·licita entrevista informativa

Sol·licita entrevista per rebre informació sobre els Cicles Formatius Sol·licita entrevista per rebre informació sobre Cicle Formatiu de Grau Mitj...

llegir més »