Psicopedagogia

 

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) és un servei que l’escola ofereix amb l’objectiu d’atendre els alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge per tal de contribuir en el seu desenvolupament personal, social i acadèmic. La principal tasca del DOIP és la d’orientar i assessorar a famílies, alumnes i professorat (adaptacions, plans individualitzats) , i,  derivar si s’escau a serveis externs. En acabar cada trimestre les famílies reben un informe de les intervencions del DOIP.

Tasques que realitza el DOIP

1.    Orientació i assessorament (famílies, alumnes, professorat)

2.    Seguiment de les adaptacions curriculars i dels plans individualitzats

3.    Derivar i fer seguiment dels serveis externs (EAP (Departament Ensenyament), CDIAP (Magroc), CSMIJ (CAP Rambla), Unitat Psicologia Clinia Infantojuvenil (Hospital Terrassa), psicòlegs, logopedes, psicomotricistes, optometristres i altres especialstes privats.

 

 

Membres del DOIP

Laura Meseguer (logopeda)

Pilar Coma (mestra d’educació especial)

Professorat de suport educatiu (Infantil, Primària, ESO)

Mônica Serra (psicopedagoga)

Com contactar amb el DOIP

1.    A través del tutor/a

2.    Trucant directament a l’escola per concertar una entrevista

 

 També et pot interessar...

Moviment Olímpic Solidari

Aquí podeu accedir al Sites a on trobareu les diferents activitats relacionades amb el MOS:   SITES MOS JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA   ...

llegir més »

Vedruna English Summer Camp 2017

Ja està oberta la inscripció al Vedruna English Summer Camp 2017, unes colònies estivals en Anglès destinades a alumnes de 3r i 4t de Primària per ...

llegir més »

Demana entrevista personal

Sol·licita entrevista informativa

Sol·licita entrevista per rebre informació sobre els Cicles Formatius Sol·licita entrevista per rebre informació sobre Cicle Formatiu de Grau Mitj...

llegir més »