Cuina i menjador escolar

Menjador - cuina

Temps de migdia

El Temps de migdia, que inclou el servei de menjador i cuina i el de  monitoratge, és una oportunitat diària per oferir una educació vivencial en la  línia del projecte educatiu del centre.

El Temps de migdia és un espai ideal perquè els alumnes desenvolupin el  sentit del gust, del tacte i copsin les textures que els proposa una dieta  mediterrània equilibrada i variada, així com per educar els bons costums al  menjador, la convivència, el respecte mutu i l’autonomia de l’alumne, entre  altres valors.   


Menjador- cuina pròpia. L’escola disposa de cuina pròpia gestionada per  l’empresa Hostesa especialitzada en menjadors escolars. Aquesta  empresa s’encarrega de confeccionar els menús mensuals amb dietistes especialitzats, de realitzar els controls d’higiene i qualitat, així com de  gestionar tot el personal de cuina.

Els valors que regeixen la seva gestió són:

Producte local i de qualitat
Receptes de la terra
Personal format i amb experiència
Menús supervisats i valorats per dietistes nutricionistes experts
Dieta mediterrània
Elaboració de menjars on la pasta i els llegums  són ecològics.

S'ha introduït pà integral alguns dies de la setmana.

Un cop al mes es fa un menú especial sobre l'especialitat culinària de diverses cultures.

També hi ha menú especial cioncidint amb les festes més tradicionals i respectant els plats típics d'aquelles dates.     


Monitoratge. L’equip de monitors, gestionat per la mateixa empresa,  participa plenament del projecte educatiu del centre.

Els seus principals objectius organitzatius són els següents:   

- Pel que fa als espais:

 •  Distribució estratègica dels monitors.
 •  Assegurar el correcte estat del menjador en acabar el seu ús.
 • Delimitar les zones d’esbarjo en cada curs.
 • Respectar l'espai destinat al dormitori dels petits de P-3 per tal d'assegurar el seu descans.  

- Pel que fa als alumnes:
 • Conèixer les característiques i rols dels nens/es.
 • Al menjador, assegurar el compliment de les normes d'ordre i neteja.
 • Al pati: correcció de les entrades i sortides, evitar mullenes els  dies de pluja, atendre els alumne d’altres cursos, evitar  situacions de risc, acompanyar els alumnes d’altres cursos, curar a l'alumnat quan calgui, dinamitzar els jocs.

- En quan a la relació amb l’escola:
 • Comunicació fluida amb mestres/tutors i director/a de l’etapa.
 • Establiment de criteris comuns d’actuació de mestres i  monitors.
 • Rebre la informació necessària sobre els alumnes  (alimentació, psicològica, afectiva,etc) per a una correcta  actuació (preferiblement escrita).
 • Col·laboració amb DOIP.
 • Reunions periòdiques dels caps de grup amb el cap de  formació i la direcció del centre.   
 
Els principals objectius educatius són els següents:   

- Pel que fa referència als hàbits:
 • Correcció de les entrades i sortides de l’edifici.
 • Ús correcte dels serveis
 • Ús correcte del material escolar
 • Potenciar els bons costums al menjador: acabar el menjar,  menjar correctament i en ordre.
 • Conèixer els motius pels quals algun alumne s’absenta del  pati, preferentment per escrit.   
- Pel que fa a la convivència:
 • Dialogar amb tranquil·litat.
 • Atendre la diversitat.
 • Solucionar conflictes des de l’arrel amb afectivitat, però  mantenint la rectitud educativa.
 • Potenciar el raonament.
 • Afavorir el respecte mutu entre alumnes i monitors.
 • Ensenyar a compartir espais
 • Fomentar l’autonomia.   

- Referent al joc:
 • Jocs dirigits ocasionalment
 • Potenciació del joc lliure.
 • Evitar els jocs que es considerin inadequats o perillosos.
 • Fer altres activitats els dies de pluja per prevenir la salut i la seguretat de l'alumnat.  
L'alumnat d'Infantil té una llibreta on períodicament s'informa a les famílies de com es va desenvolupant el servei amb els seus fills .  

L’abast de la certificació de qualitat ISO 9001:2008 també emmarca la gestió  del temps de migdia a l’escola.
Més informació sobre l'empresa : http://www.hostesa.com/cat/   

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...

Moviment Olímpic Solidari

Aquí podeu accedir al Sites a on trobareu les diferents activitats relacionades amb el MOS:   SITES MOS JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA   ...

llegir més »

Vedruna English Summer Camp 2017

Ja està oberta la inscripció al Vedruna English Summer Camp 2017, unes colònies estivals en Anglès destinades a alumnes de 3r i 4t de Primària per ...

llegir més »

Demana entrevista personal

Sol·licita entrevista informativa

Sol·licita entrevista per rebre informació sobre els Cicles Formatius Sol·licita entrevista per rebre informació sobre Cicle Formatiu de Grau Mitj...

llegir més »