Notícies

TERTÚLIA LITERÀRIA A QUART D'ESO

Aquest curs el Departament Humanístic-Social ha decidit introduir les Tertúlies Literàries com a instrument de foment de la lectura. D'aquesta manera, en el cas de les lectures obligatòries de català i castellà, s'elimina el 'típic' examen del llibre, convençuts que no potencia el gust per la lectura, més aviat tot el contrari. Si ens detenim a pensar-ho, és difícil que despertem el gust per la lectura quan el que fem és obligar a llegir un llibre, per acabar fent un examen, sense més. No estem acompanyant a aquest alumne en el seu procés lector, ni per descomptat, intentant que la lectura sigui un aprenentatge satisfactori. L'alumne que ja llegia seguirà llegint, però el que  no ho feia, i són molts més, no llegirà, buscarà qualsevol fissura per escapar del llibre per molt obligatori que aquest sigui. Al meu semblar, haurem perdut una gran oportunitat de demostrar als nostres alumnes tot el que es perden quan aparten els llibres de les seves vides.

Les Tertúlies no són la panacea, però en la nostra opinió ajuden, acompanyen a l'alumne en aquest procés lector. Estimulen al grup, creen interacció entre ells i retroalimenten la lectura constantment amb aportacions  dels mateixos alumnes. En definitiva aproximen el fet de llegir i compartir la lectura, a més el professor està present, guiant i encoratjant tot el procés.

Els alumnes de 4t d'ESO han llegit aquest trimestre, com a lectura obligatòria, la novel·la  Almost Blue d'Alicia Roca. La tertúlia, per tant, s'ha efectuat entorn d'aquesta lectura que ha  agradat molt als alumnes. Així mateix,  l'activitat de reflexió i intercanvi d'opinions ha generat gran expectació en els nostres nois i noies, participant  activament i de manera precisa en el comentari i interpretació de l'obra llegida. La tècnica s'ha configurat amb la següent  estructura:

-Distribuïm la classe en cercle, així tots podem establir contacte visual.

-A casa hem emplenat una fitxa que el professor proporciona, on escrivim el fragment que volem comentar i un esbós del que direm.

-Escollim un moderador ja que el professor és un més a la Tertúlia.

-Dóna començament la Tertúlia pròpiament dita.

Aquesta activitat lectora facilita en gran manera l'avaluació del procés, tenint en compte quins alumnes porten els capítols llegits de casa, la fitxa completada i a més quants d'ells participen fent bones aportacions. De tot l'anterior s'extreu la nota.

Una vegada trencat el gel, es tracta d'aconseguir sistematitzar la tertúlia literària com una eina de comunicació i reflexió que propiciï l'expressió oral raonada i crítica de l'après a través de la lectura.