Notícies

4 t ESO B . L' EXPOSICIÓ ACADÈMICA

Els alumnes de 4t d' ESO han preparart una exposició oral , de tema lliure , per tal d' analitzar , coavaluar  i millorar les estratègies d' execució d'una presentació oral d' un tema  , tant el relatiu a la forma com al contingut . El suport per l' exposició era un mapa   mental sobre el tema .Els temes escollits pels alumnes han sigut interessants i variats : bulling , curiositats  Segona Guerra Mundial , animals en extinció , la culrura i costums angleses , grups musicals favoritd ...

Aquesta tasca l' han portat a terme en grups cooperatius , han grabat l' activitat i han reflexionat amb la rúbrica de presentació oral general els punts forts i els punts febles del seu treball .

A continuació una mostra del que s' ha portat a terme a l' aula :