Notícies

LLENGUA CASTELLANA 4T ESO . Crear una “ Performance “ .

Les tasques  plantegen problemes comunicatius reals o versemblants que l'alumnat resoldrà cooperant amb els seus companys. Haurà de practicar de forma reflexiva els diversos gèneres discursius  i interaccionar amb diferents modalitats textuals orals, escrites i audiovisuals al món físic i a la xarxa.  La tasca final planteja la creació, representació i debat d'una performance, una acció artística (màx. 2 min.), en la qual es combinen diferents llenguatges expressius (literari, musical, teatral, plàstic, etc.).

Per resoldre aquesta situació comunicativa real els  alumnes  desenvoluparàn la comprensió i l'expressió de les seves emocions i dels seus punts de vista. Es tracta de gaudir junts d'una experiència artística que promou l'expressió social del món emocional, la participació en la seva pròpia comunitat d'aprenentatge i el sentiment de pertinença al grup.