Educació Secundària


open

 

L’ educació de la  etapa secundària al nostre centre es caracteritza per un especial tracte individual i humà dels nostres alumnes , amb l’ objectiu central de portar a terme una educació integral, basada en la formació en valors dels nostres joves .

 

Assolim aquest repte, vertebrant la nostre educació en pilars fonamentals :

 

Acció tutorial .  La mediació i el coaching educacional  :1.- L’ atenció personalitzada dels nostres alumnes a mida que passen per la nostra etapa: diagnòsi, acompanyament, propostes de resolució de les seves dificultats d’aprenentatge…

 

2.-  Paper dialogant en les relacions de col.laboració educacional tutor/alumne/familia.

 

3.-Desenvolupament  de les competències i habilitats d’autonomia personal i iniciativa individual amb l’objectiu d’ajudar-los a assolir l’excel·lència acadèmica  i una correcta orientació professional post obligatòria.

 

4.-L’interès pel desenvolupament global dels continguts sobre Art, tenint molt en compte l’itineràri Artístic a 4t d’ESO, i la participació  en activitats de caràcter artístic i cultural de la ciutat.
Innovació pedagògica continua:

 

S’implementen en l’educació dels alumnes de secundària metodologies actuals com el desenvolupament del treball en equip mitjançant tècniques de treball cooperatiu, estratègies de la resolució de problemes, activitats basades en els conceptes metodològics de les intel·ligències múltiples, educació emocional .

 

- metodologia “Lego Education”.  

 

-Ús de l’entorn “Google Apps for Education” mitjançant el treball pedagògic amb Cromebooks i entorns virtuals d’aprenentatge.

open

Escola Multilingüe. Multilingüisme:

 

L’ensenyament-aprenentatge  de les àrees té un caràcter actiu, crític, centrat en el desenvolupament  de les 4 habilitats de la competència lingüística :

 

-PROJECTE   HÀBIT LECTOR  . Comporta un nivell alt de la comprensió lectora, la lectura crítica , l’ expressió oral , l’ expressió escrita…

 

-Domini del català, castellà, anglès i llengua alemanya (com a segona llengua estrangera).

 

EDUCACIÓ EN VALORS I ACCIÓ  SOCIAL :


-Afavorir de la integració i implicació social de l’alumnat en tasques de Servei Social i Voluntariat.  

 

 També et pot interessar...

Moviment Olímpic Solidari

Aquí podeu accedir al Sites a on trobareu les diferents activitats relacionades amb el MOS:   SITES MOS JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA   ...

llegir més »

Vedruna English Summer Camp 2017

Ja està oberta la inscripció al Vedruna English Summer Camp 2017, unes colònies estivals en Anglès destinades a alumnes de 3r i 4t de Primària per ...

llegir més »

Demana entrevista personal

Sol·licita entrevista informativa

Sol·licita entrevista per rebre informació sobre els Cicles Formatius Sol·licita entrevista per rebre informació sobre Cicle Formatiu de Grau Mitj...

llegir més »