Educació Infantil

 

 

 

 

 

 

 

1.- FORMEM PERSONES

- Autònomes per poder avançar  a soles i en companyia

- Creatives per desenvolupar les seves capacitats

- Treballades en hàbits personals

- Sociables i respectuoses envers els altres i el seu entorn


2. FEM UNA ESCOLA QUE ACOMPANYA A CADA ALUMNE/A EN EL SEU PROGRÉS PERSONAL

- Pla d'Acció tutorial

- Acompanyament individual respectant els ritmes i potenciant les capacitats de cadascú

- Adaptació de P3: atenció del nou alumnat fins arribar a dinàmiques més sistemàtiques.

- Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP): logopèdia, detecció i seguiment d'alumnes amb dificultats i d'alumnes d'altes capacitats


3. PROPOSEM APRENENTATGES SIGNIFICATIUS I VIVENCIALS

- Eix dels aprenentatges: projectes intesdisciplinars, centre d’interès, ús de tècniques innovadores de creativitat, racons d’aprenentatge.

- Observació, manipulació i descoberta. Sortides basades en l’aprenentatge significatiu i activitats basades en l'observació directa.

- Adquisició de les habilitats necessàries per als posteriors aprenentatges

- Expressió i representació de les diverses manifestacions: llenguatge verbal, llenguatge matemàtic, llenguatge plàstic i llenguatge musical.

- Anglès des de P3

- Robòtica educativa a partir de P3

- El treball de l’hort escolar

- Ambients d’aprenentatge : amb distribucions multinivell ( p3-p4-p5)

- Foment de les activitats psicomotrius relacionades a la millora de les diferents habilitats

- Incorporem les noves tecnologies (pissarres digitals, tauletes, robòtica...) integrant  com abans millor en l’entorn en què han de créixer, la societat de la informació i el coneixement.


4. ESTIMEM EL NOSTRE PAÍS, LES NOSTRES TRADICIONS, LA NOSTRA CULTURA...

Respecte per les tradicions més arrelades a la nostra cultura  : Celebració de la Castanyada i Tots Sants,La Festa Major (a partir del centre d’interès del nom de les classes referits a elements de la festa Major), Nadal, Carnestoltes i la Vella Quaresma, i Sant Jordi ( Jocs Florals).

Celebraciò de Santa Joaquima la nostra fundadora.


Capacitats que potenciem a l'Educació Infantil


Capacitats


 

 

 

 També et pot interessar...

Moviment Olímpic Solidari

Aquí podeu accedir al Sites a on trobareu les diferents activitats relacionades amb el MOS:   SITES MOS JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA   ...

llegir més »

Vedruna English Summer Camp 2017

Ja està oberta la inscripció al Vedruna English Summer Camp 2017, unes colònies estivals en Anglès destinades a alumnes de 3r i 4t de Primària per ...

llegir més »

Demana entrevista personal

Sol·licita entrevista informativa

Sol·licita entrevista per rebre informació sobre els Cicles Formatius Sol·licita entrevista per rebre informació sobre Cicle Formatiu de Grau Mitj...

llegir més »