Qualitat

 

PRESENTACIÓ

A l'escola hem tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment.

Estem contents i satisfets de la feina feta a la qual hem arribat amb molt d'esforç i pels quals hem aconseguits els resultats que ens anem proposant.
Fa uns anys, Vedruna Barcelona vàrem veure clar que necessitàvem un sistema de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que des del curs 2007-08 estem treballant en l’àmbit del que anomenem  PROJECTE QUALITAT.

A més de disposar d'un sistema força madur i sedimentat ens ha permès obtenir:

Certificació ISO 9001/2008 des de l'any 2012


La nostra política de qualitat es basa en:

- Garantir que som capaços d'identificar les necessitats dels nostres alumnes i famílies.

- Oferir el servei adequat que cobreixi aquestes necessitats.

- Aplicar la millora continuada i la innovació en el nostre servei educatiu.

- Implicar el Claustre de professors i les persones del centre i garantir que tenen la formació i les capacitats necessàries per oferir un servei educatiu de qualitat.

- Implicar individual i col·lectivament, els alumnes i les famílies en la gestió del centre.

- Tendir a definir i obtenir els recursos que es considerin necessaris per oferir el servei educatiu de qualitat.

- Complir amb els requisits legals que ens afectin


Estem convençuts que el PROJECTE QUALITAT ens aporta:

. Claredat en el sistema de funcionament

. Pautes objectives d’anàlisi i millora

. Optimització de recursos

. Satisfacció de les persones implicades

. Millora de la imatge externa

. Augment dels nivells dels resultats

- L’Equip Directiu hi està totalment implicat. Tots els seus membres formen part de la Comissió de Qualitat i un d'ells  assumeix la responsabilitat de la  Coordinació de  la Qualitat.

- Totes les persones centre, des del Claustre de Professors fins al Consell Escolar , passant pel Personal d’Administració i Serveis i l’Associació de Mares i Pares, estan assabentades i comparteixen les línies generals del Projecte.

FORMACIÓ

Durant més de sis anys, el Coordinador de Qualitat  ha realitzat cursos específics de Gestió de la Qualitat en Centres Educatius :
- La qualitat en els centres educatius.
- Gestió de processos.
- Sistema de gestió de la qualitat en un centre educatiu: guia per al disseny i la implantació.
- Auditories de la qualitat i certificació.
- Planificació i desplegament de la qualitat.
- Eines i metodologia de la millora contínua.
- Curs: Indicadors de Qualitat

- La Norma Iso:9001-2008

- Curs d'Auditors a partir de la Norma Iso:9001-2015

- Gestió del Desenvolupament Professional i tractament de Recursos Humans 


Escoles Vedruna amb la qualitat:

En el curs 07-08, les escoles de la Fundació Vedruna de la província de Barcelona vam iniciar el procés cap a la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat. A més d'escoles Vedruna d'altres províncies que també hi estan treballant. Això ens permet una xarxa més àmplia per compartir i intercanviar experiències.

La nostra escola forma part de l'equip d'auditors interns de les escoles Vedruna Barcelona.

 

L’auditoria abraça tots els àmbits de l’activitat educativa, centrant-se específicament en l’avaluació dels processos d’aprenentatge i l’atenció  dels marges millora d’aspectes analitzats   . De forma bianual, realitzem enquestes d’avaluació i grau de satisfacció a les famílies, als alumnes, al professorat i a les persones d’administració i serveis.

El compromís de l’escola és estar al servei de l’educació, procurant tenir cura de tots els detalls que això implica. L’Escola està oberta no només als resultats de les auditories internes i externes, sinó de forma especial a les aportacions que poden fer tots els membres de la Comunitat Educativa en el dia a dia.

1460dc2732c08fa4b7c52b5ab4653dd8.jpg

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...

Moviment Olímpic Solidari

Aquí podeu accedir al Sites a on trobareu les diferents activitats relacionades amb el MOS:   SITES MOS JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA   ...

llegir més »

Vedruna English Summer Camp 2017

Ja està oberta la inscripció al Vedruna English Summer Camp 2017, unes colònies estivals en Anglès destinades a alumnes de 3r i 4t de Primària per ...

llegir més »

Demana entrevista personal

Sol·licita entrevista informativa

Sol·licita entrevista per rebre informació sobre els Cicles Formatius Sol·licita entrevista per rebre informació sobre Cicle Formatiu de Grau Mitj...

llegir més »